Page 7 - lakk
P. 7

3


        sannelig ikke lett, det blir som å ro i grøt. Kennet er vel far til § 1-15 som gir oss muligheten til å
        registrere våre nyere biler enn 30 år. Den ble vedtatt under Bondeviks regjering(verbalt forslag) og
        skulle straks settes i verk. Det måtte mases på byråkratene nesten et år før det ble tatt inn i
        regelverket. Kennet måtte troppe opp personlig og sette seg på dem før de gjordene med det (helt
        sikkert likte de det ikke de «fæle amerikanerne» eller andre) De gjorde ganske enkelt ikke det som
        var vedtatt og som de skulle gjort med en gang. Hadde vi ikke fulgt ordren til vår arbeidsgiver hadde
        vi snart vært ute av porten. Etter Bondevik kom de rødgrønne og de drev med reversering slik at man
        nesten måtte begynne på nytt. Den er videre utvikler og bedre enn før. Det er også blitt opprettet en
        egen bilgruppe innen samferdsel hvor alt som har med bil, skal igjennom den, slik at saker ikke blir
        tredd ned over hodet på politikerne. Noe som vi også merker er at daglig pressen ikke bryr seg så
        mye om hva som positivt skjer med gammalbil og bil generelt. Er det derimot noe som kan gjøres
        negativt er de der med kritikk av det som vi oppfatter som bra. En ting er hva Amcar jobber med det
        skjer også noe på» tinget» og som bilgruppen jobber med, noe som vi oppfatter som positivt. Helt
        avgiftsfrie veteraner, ikke årsavgift på disse, bare års avgift for den tiden bilen(alle) er i bruk, alle over
        30 år burde slippe PPK uten å få påført bruksbegrensning i vogn kort. Det ble også lagt fram en
        statistikk på kurve som viste hvordan en gjennomsnittlig co2 var falt fra 177gr. Km. i 2006 til 88gr.
        Km. i 2015 Likevel er den grønne siden i Norge helt hysterisk og skal diktere bil industrien. Det ble
        også en del snakk om bil buskjettpakken, den ble ikke helt som foreslått men er på riktig vei med
        reduksjon av vekt avgift og HK. Avgift (elementer som ikke øker Utslippet). Ønsket og målet er at
        disse to skal helt vekk. Skal en kommentere det vil man på sikt få dette til og utslippet vil stadig gå litt
        ned. Hva dette vil koste oss er en annen sak, man kan filosofere om når el og hybrid samt hydrogen
        får noen år på nakken og reparasjonene kommer da er det greit med noe du kan fikse selv eller med
        litt privat hjelp. Mulighetene for et stort bilbudsjett er tilstede. Kennet Svendsen var en artig kar og
        en ihuga Amcar entusiast med 7 forskjellige biler på stallen. Han la også vekt på det samarbeidet han
        hadde med Amcar var av stor betydning for bilkomiteen på stortinget. Så langt har vi kommet og se
        vår hobby i maktens korridorer, i sterk kontrast sti 50 og 60 åra. Måtte det bare fortsette slik at flere
        også får øynene opp for rullende kulturskatter og a vi måtte kunne kjøpe den bilen vi ønske ut å bli
        ruinert. Ingen vil vel tilbake ti 50 tallet da regjeringen Gerhardsen solgte fisk til russerne og fikk
        «biler» tilbake(Popeda-Moskovitch og andre herlige kjøretøy fra Russia), det var biler vi kunne få
        kjøpt uten tillatelse, sa jeg noe om venstre orientert? Vi vet aldri hva trangøyde politikere kan finne
        på. Eller vil vi dit? Ikke jeg som opplevde det. Min runde oldemor satte seg fast i døråpningen på min
        onkels Moskovitch og man måtte tilkalle enda en onkel for å få henne løs.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12