Page 6 - lakk
P. 6

2        Konferansen startet med at den nye presidenten i Amcar presenterte seg, han hadde vært medlem i
        30 år og var advokat, bodde på Skjetten og var knapt 50 år. Neste mann ut var Ove Hillberg Johansen
        som fortalte om året som hadde gått og om hva som de hadde fått til og om hva som det jobbes
        med. En kort versjon sto på trykk i januar nr. av vår avis og på web sida vår. Amcar er nå oppe i 112
        tilsluttede klubber og de må sies å være ryggraden i Amcar. Det som kom fram var at snart 2 av 3
        medlemmer også hadde flere og andre veteran biler enn amerikanske, og det ville de gjøre noe med,
        slik at bil hobby bevegelsen ble enda større. Han var rene hvirvelvinden og umulig å gjenta
        bokstavelig. Det borger godt for oss med en sådan fyr som daglig leder i Amcar. Rundt 55 møter med
        diverse forum og personer er hverdagen til Hillberg, slikt blir det resultater av, og det skal vi være
        glade for.
        Neste person var Kennet Svendsen, visepresident på stortinget, fungerer nå Olemic Tommesen ikke
        er tilstede, altså en person med politisk tyngde. Han hadde vært på stortinget siden 98 og kommer i
        fra Fauske Sitter også i finanskomiteen for FrP. Med 8 år i maktens korridorer må man ha fått en viss
        erfaring, noe som vi straks fikk høre om. Han hadde med seg parlamentarisk leder for samferdsel
        Espen Espeset. Hva sa så disse herrer? Unisont kom det: BYRÅKRATER de er det desidert største
        problemet. Oss på grasrota opplever det og da personer på storting og i regjering også gjør det er det
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11