Bildeforklaring formet som en sky: HVEM GJØR HVA I KLUBBEN

 

KLUBBENS ADRESSE:

 

Edvard Strandsvei 46

1734 HAFSLUNDSØY

TLF. RING EN I STYRET

Web: http://www.detroitcars.no

E-post: post@detroitcars.no

 

STYRET ÅR 2017

ALLE NØKKEL PERSONER HER

       TITTEL                                                                    NAVN                                                    TLF

FORMANN

Egil Berby

69132166 / 90041576

VISEFORMANN

Inger Lisbeth Østli Aaserød

95065269

KASSERER

Kjell Ingar Olsen

97564337

SEKRETÆR

Per Gerhardt

91777514

HJELPESEKRETÆR

Connie Løvlie Spetaas

97632772

STYREMEDLEM

Tom Lilleborgen

95253131

STYREMEDLEM

Per Olav Andersen

91768143

STYREMEDLEM

Malin Hansen

99338943

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

41520534

VARAMEDLEM

Arild Olsen

90500347

VARAMEDLEM

Trond Gundersen

91697008

VARAMEDLEM

Kent Magnus Bratli

99309476

VARAMEDLEM

Martin Strand
95229839

VARAMEDLEM

Andreas Spetaas

46821062

 

 

 

 

Redaktør klubbavisa:

 Martin Strand  TLF 95229839

Klubblokalet

Inger Lisbeth Østli Aaserød

95065269

  

 

     Bilkartotek:

 

Kjell Ingar Olsen 97564337

Utlevering av nøkler til klubblokalet (for medlemmer)

Kjell Ingar Olsen 97564337

 

 

NØKKEL PERSONER I DETROIT CARS

 

HOLDE HUSET I HEVD: (dugnad innkalling-finne dager- gjøremåls liste-material innkjøp- oversikt over hva vi har-knytte nyttige kontakter).

Nøkkel pers: TOM LILLEBORGEN tel. 952 53 131.

 

AVIS UTGIVELSE/REDAKTØR: (Samle stoff-lage/sakse stoff-bilder-mottager av stoff- stoff fra Events-sende til trykking).

Nøkkel pers: MARTIN STRAND tel.952 29 839

 

KIOSK VOGNER: (utføre/bestille vedlikehold-renhold utv./innv.-flytting tur/retur-oppfylling av varer

Nøkkel pers: ARILD OLSEN Tel.905 00 347

 

UTLEIE AV KLUBB LOKALET (Kontraktutfylling-utleiedag på web og visuelt på huset-ta imot betaling og depositum- vurdering av leietaker)

Nøkkel pers. INGER LISBETH ØSTLI AASERØD tel.960 65 269.

 

KJØKKEN/KIOSK: ( Være i orden til møtene / lørdagskafe-at varer er innkjøpt og på plass-sørge for salg/betjene kjøkken delen- være tilstede i god tid før det åpnes)

Nøkkel pers. CONNIE SPETAAS Tel.97632772.

 

WEB SIDEN NETT: (Holde den i hevd-oppdatert-endre lay out/forbedringer-nye linker inn etc)

Nøkkel pers: PER GERHARDT Telf. 91777514.  

 

JUNIOR AKTIVITETER: ( finne dager finne aktiviteter-kjøpe inn effekter- gjøre i stand til dette)

Nøkkel pers. MALIN HANSEN Tlf.99338943.

 

PRAKTISK MØTEANSVARLIG: (Fram viser /musikkanlegg - ordne pengekasse- få ut søppel ut tom bokser- etc.)

Nøkkel pers. KJELL INGAR OLSEN Telf. 97564337 

lotteri siden har vi nå loddselger MALIN HANSEN telf. 99338943

Lotteri premie sanker /innkjøper NINA STENERSEN Telf.92443799 / 69351283

 

FEST I EGEN REGI: (en liten fest komite) (faste fester- dugnadsfest-medlemsfest- julebord- etc.)

Nøkkel pers. KENT MAGNUS BRATLI Telf.99309476

POA, tlf: 91768143,

 

MØTE UNDERHOLDNING: (skaffe til veie- film- kåsør- demonstrasjon-foredragsholder-salgskveld etc- alt som kan gjøre kvelden hyggelig og artig)

Nøkkel pers. TROND GUNDERSEN Tlf. 916 97 008. t

 

BILRELATERTE DELTAGELSER FOR DETROIT CARS MEDLEMMER OG DIVERSE DELEGERING I KLUBBREGI: (Nygårds haugen-

17. mai – bilens dag-cruise nights-National motor dag- div korrespondanse- etc.)

Nøkkel person: EGIL BERBY Tel. 90041576 / 93041258 (Anne) Hus 69132166.  

 

NØKKEL PERSONER (til nå) FELLES SOSIALE TURER:

Hvaler: Ronny Markussen Telf. 41520534  

BUSSTURER: Per Gerhardt Tlf .91777514

US. CAR CAMP: Kent Magnus Bratli Tel.99309476.

eller  Leif Nielsen  Tlf. 99309476 han er ofte primus motor for campen)

 

NØKKEL PERSON SMS: Inger Lisbeth Østli Aaserød Tel.95065269

(SMS meldinger ) ut eller inn med mobilnr for å motta eller ikke, meldes her.

Medlemmer strykes ved manglende betaling av kontingent og meldinger uteblir

 

NØKKEL PERSON: (Programmering av kort til dørlås klubbhus) Egil Nygård T. 48103707 MAIL

 

SKE CRUSING- 1 MAI- CARS ON THE FARM alle har egne ansvarslister..