Bildeforklaring formet som en sky: HVEM GJØR HVA I KLUBBEN

 

KLUBBENS ADRESSE:

 

Edvard Strandsvei 46

1734 HAFSLUNDSØY

Org.nr: 893 036 172

TLF. RING EN I STYRET

Web: http://www.detroitcars.no

E-post: post@detroitcars.no

 

LOVER REGLER DETROTCARS

Utleiekontrakt Detroit Cars lokaler

Utleie på lørdag (kveld) kun for egne medlemmer

STYRET ÅR 2023

ALLE NØKKEL PERSONER HER

       TITTEL                                                                    NAVN                                                    TLF

FORMANN

Johannes Wastvedt Henriksen

974 70 189

VISEFORMANN

Roy Olafsen

974 63 755

KASSERER

Kjell Ingar Olsen

975 64 337

SEKRETÆR

Per Gerhardt

917 77 514

HJELPESEKRETÆR

Connie Løvlie Spetaas

976 32 772

STYREMEDLEM

Ronny Marcussen

41520534

STYREMEDLEM

Bjørg T. Karlsen

954 48 380

STYREMEDLEM

Kent Magnus Bratli  993 09 476

STYREMEDLEM

Lisbeth G. Nilsen 473 49 166

VARAMEDLEM

Leif Nielsen 905 59 479

VARAMEDLEM

Jonas Hauge Sæther 954 66 557

VARAMEDLEM

Ola Karlsen

913 67 792

VARAMEDLEM

Malin Hansen

993 38 943

VARAMEDLEM

Camilla E. Johannessen

92824467

VARAMEDLEM

Egil Berby

69132166 / 90041576

 

 

 

 

Redaktør klubbavisa:

 

Klubblokalet

Roy Olafsen

97463755

  

 

     Bilkartotek:

 

Kjell Ingar Olsen 97564337

Utlevering av nøkler til klubblokalet (for medlemmer)

Roy Olafsen  /                         Kent Magnus Bratli

 

 

NØKKEL PERSONER I DETROIT CARS

 

HOLDE HUSET I HEVD: (dugnad innkalling-finne dager- gjøremåls liste-material innkjøp- oversikt over hva vi har-knytte nyttige kontakter).

Nøkkel pers: ROY OLAFSEN tel. 97463755 .

 

AVIS UTGIVELSE/REDAKTØR: (Samle stoff-lage/sakse stoff-bilder-mottager av stoff- stoff fra Events-sende til trykking).

Nøkkel pers: Johannes Wastvedt Henriksen  Tlf 974 70 189

 

 

UTLEIE AV KLUBB LOKALET (Kontraktutfylling-utleiedag på web og visuelt på huset-ta imot betaling og depositum- vurdering av leietaker)

Nøkkel pers. Roy Olafsen tel. 974 63 755.

 

KJØKKEN/KIOSK: ( Være i orden til møtene / lørdagskafe-at varer er innkjøpt og på plass-sørge for salg/betjene kjøkken delen- være tilstede i god tid før det åpnes)

Nøkkel pers. CONNIE SPETAAS Tel.97632772.

 

WEB SIDEN NETT: (Holde den i hevd-oppdatert-endre lay out/forbedringer-nye linker inn etc)

Nøkkel pers: PER GERHARDT Telf. 91777514.  

 

JUNIOR AKTIVITETER: ( finne dager finne aktiviteter-kjøpe inn effekter- gjøre i stand til dette)

Nøkkel pers. MALIN HANSEN Tlf.99338943.

 

PRAKTISK MØTEANSVARLIG: (Fram viser /musikkanlegg - ordne pengekasse- få ut søppel ut tom bokser- etc.)

Nøkkel pers.  Telf. 97564337 

lotteri siden har vi nå loddselger ROY OLAFSEN tel. 97463755

 

 

FEST I EGEN REGI: (en liten fest komite) (faste fester- dugnadsfest-medlemsfest- julebord- etc.)

Nøkkel pers. Kent Magnus Bratli Telf.99309476

Johannes Wastvedt Henriksen  , Tlf: 91768143

 

 

 

BILRELATERTE DELTAGELSER FOR DETROIT CARS MEDLEMMER OG DIVERSE DELEGERING I KLUBBREGI: (Nygårds haugen-

17. mai – bilens dag-cruise nights-National motor dag- div korrespondanse- etc.)

Nøkkel person: EGIL BERBY Tel. 90041576 / 93041258 (Anne) Hus 69132166.  

 

US. CAR CAMP: Kent Magnus Bratli Tel.99309476.

eller  Leif Nielsen  Tlf. 99309476 han er ofte primus motor for campen)

 

NØKKEL PERSON SMS: Bjørg T. Karlsen Tel. 954 48 380 

(SMS meldinger ) ut eller inn med mobilnr for å motta eller ikke, meldes her.

Medlemmer strykes ved manglende betaling av kontingent og meldinger uteblir

 

NØKKEL PERSON: (Programmering av kort til dørlås klubbhus)                       Roy Olafsen Tel. 974 63 755   /   Kent Magnus Bratli Telf. 99309476

 

SKE CRUSING- 1 MAI- CARS ON THE FARM alle har egne ansvarslister..