UTLEIEKONTRAKT DETROIT CARS LOKALER

Detroit Cars lokale er et felles gode for alle medlemmer som vi alle vil bevare og bruke med fornuft. Leie/bruker instruksen er delt i en etisk og en praktisk del. Detroit Cars ønsker et godt forhold til sine naboer .

Lokalet er ikke tilgjengelig for utleie på fredag kveld. Lokalet kan heller ikke benyttes til «pynting»

Leietakers navn blir også lagt inn på web kalender på vår side.

Utleier  kan regulere  hyppighet ved stor pågang.

 

Medlemmer/ikke medlemmer kan leie lokalet til anledninger som er avsluttet innen kl.23.00. Slik som konfirmasjon, barnedåp, fødselsdager (uten alkohol). Hver forespørsel vil bli behandlet individuelt. 

 

Alt inventar skal settes tilbake på opprinnelig plass. All oppvask skal være tatt, søppel kastet. Synlig smuss på gulv fjernes. Lys slukkes.

 

Egne regler/avtale for utleie på lørdager (kun for medlemmer) , hvor forventet varighet blir etter

kl. 23.00. Depositum kreves + evt vakthold. ) Leie kr 2000,-, dep. Kr 2500,-, vakt kr 1000,-. Hver forespørsel vil bli behandlet individuelt.

 

 

v  Leierens formål for bruken______________________________________________

Leien skal være betalt senest utleiedagen. Betales med  kort , kontant eller vipps (nr.13662), dersom utleier ikke er  til stede legges  en lapp med navn, beløp og dato  i postkassen på kjøkkenet. Kaffe kan kjøpes kr 50,- pr. kanne. Brus kr 10,- pr boks . Skriv opp hva som er kjøpt. Nøkkelkort til utleie legges også der når lokalet forlates.

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ⃝

PRISER:

Utleie   dagsleie(møter/ barnebursdager). Lokalet skal være tomt og ryddet innen kl.23.00

                                                                                                                                                                    Kr. 250,-

Utleie lørdag eller søndag (dagtid) eks konfirmasjon/barnedåp. Lokalet skal være tomt og ryddet innen kl.23.00                                                                                                           Medlemmer         kr 2000,-

                                                                                                                                     Ikke medlemmer kr 2500,-                                          

UTLEIEKONTRAKT EDVART STRANDSVEI 46 – DETROIT CARS;

Dato for leie;____________

 Leietagers  navn;_______________________________Alder _______________Tlf_______________             

 Dato/ signatur leietager signatur utleier_________________________________Tlf 950 65 269