Utleie på lørdag (kveld) er kun for egne medlemmer og har egne retningslinjer

 

§  Detroit Cars lokale er et felles gode for alle medlemmer som vi alle vil bevare og bruke med fornuft. Leie/bruker instruksen er delt i en etisk og en praktisk del. Utleier kan regulere hyppighet. Hver forespørsel vil bli behandlet individuelt.  Detroit        Cars ønsker et godt forhold til sine naboer.

§  Lokalet er ikke tilgjengelig for utleie på fredag kveld. Lokalet kan heller ikke benyttes til «pynting»

§  Leietakers navn blir også lagt inn på web kalender på vår side.

LEIETAGER PLIKTER Å LESE OG GJØRE SEG KJENT MED INNSTRUKSEN.

§   Leietaker må sørge for at det er en form for på passer,( man kan kreve uhildet vakt som er godkjent av styret, kr 1000,-).  Etter kl. 23.00, skal plassen foran/hovedinngang brukes minst mulig. Ifølge kommunale vedtekter skal det være nattero mellom kl. 23.00 og 06.00.

§   Utlufting røyke/møteplass kan foregå på plass utenfor nødutgang. Etter kl. 23.00 skal røykerom i annen etasje benyttes. Stikk kontroll kan forekomme.

§   Unødvendig motorgange/rusing /høy musikk ved inngangen skal unngås..

§   Urinering mot naboene skal ikke forekomme.

§   Nyt din drikk inne. Leietager er ansvarlig for alle drikkevarer.

§   Ikke bokser kast/flasker utendørs, (ved opprydding på lokalet skal en også ta en tur utendørs).

§   Musikk innendørs bør holdes på «normalt» nivå, ikke over 97 desibel, medbrakt «mega anlegg» ikke tillatt.

§   Avslutte kl. 02.00, og lokalet skal være tomt senest 03.00.

§  Lokalet er hyppig i bruk så det må i enkelte tilfeller påregnes noe opprydning, lett vask før lokalet kan brukes. . Alt inventar skal settes tilbake på opprinnelig plass. All oppvask skal være tatt, søppel kastet. Synlig smuss på gulv fjernes. Lys slukkes. Dører låses, husk nødutgangen. Lokalet skal leveres tilbake tømt og ryddet  senest 15.00 dagen etter.

UTLEIEKONTRAKT EDVART STRANDSVEI 46 – DETROIT CARS;

Dato:______  Navn:_______________________________  Formål:____________________________

 Leietagers  sign;_____________________________________________Tlf_____________________            

 Dato/ sign. utleier:________________________________________        Tlf 950 65 269