10 AMCARS FRA DETROIT CARS

SLÅR SEG LØS PÅ STRANDEN FRA BLOKHUS TIL LØKKEN.
TIL Å BEGYNNE MED KJØRES DET PENT PÅ EN REKKE, MEN SÅ BLIR GUBBENE YNGRE I HODENE SINE OG MOTORKREFTENE BLIR PRØVD BÅDE FOROVER OG BAKOVER.

Fotografer: Anita og Gjermund Jansen og Frank Nielsen