FREDAG 28 - 10 - 2011
Uofisell Śpning av "nytt" klubblokale. Mange kom inn og det ble vel litt mer fart enn vi
hadde regnet med, og det var kjempemorro.