GRENSETREFFET HALDEN 2010
Takk til Gjermund for bildene
FREDAGSKVELDEN
LØRDAG
SØNDAG