VI KJØRER DIORAMA TEATERGRUPPE 2011
Fotografer Gjermund Jansen og Grethe