BILPARADE
17. MAI 2011
Fotografer: Gjermund Jansen
og Britt Tveter