Kontingent satser Detroit Cars.

 

 

Hovedmedlem

475,00

Husstandsmedlem

(Ektefelle, samboer

eller barn over 18 Śr)

som har samme adresse.

(kun en klubbavis)

 

 

235,00

 

 

 

 

 

Medlemskapet gjelder pr. kalender Śr fra

1. januar til 31. desember.

Medlemmer som betaler etter 1. oktober blir automatisk registrert som neste Śrs medlem.

 

TIL FORSIDEN