Page 1 - hel avis mai
P. 1

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb

                  Detroit Cars
                           Etb, 08-09-1982


                       1940 BUICK SERIE 40

                             EIER:
                        MORTEN LARSEN


                       Klubbens Adresse.
               Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy

                       www.detroitcars.no                           Member of:

                                             NR. 05. Mai
                                               2020.
   1   2   3   4   5   6