Page 1 - hel avis juni
P. 1

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb

                  Detroit Cars
                           Etb, 08-09-1982


                         1969 Chrysler 300

                             Eier:
                          Åge Kristensen


                       Klubbens Adresse.
               Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy

                       www.detroitcars.no                           Member of:

                                             NR. 06. Juni
                                                2020
   1   2   3   4   5   6