Page 1 - hel avis januar 2020
P. 1

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb

                  Detroit Cars
                           Etb, 08-09-1982


                       1959 Ford Edsel Ranger
                             Eier:
                          Rolf Torjesen.
                       Klubbens Adresse.
               Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy

                       www.detroitcars.no                           Member of:

                                              NR. 01, Jan.
                                                2020.
   1   2   3   4   5   6